Hensigten med Fugleskræmslet er, at alle psykisk syge i hele landet skal have glæde af de aktiviteter vi tilbyder, og de midler vi indsamler. Men i begyndelsen vil vi koncentrere os om Roskilde området.


Eventuelt overskud fra salget af nålen, går ubeskåret til Fugleskræmslet. 
Midlerne herfra skal bruges til flere oplevelser og bedre vilkår for psykisk syge i deres hverdag.